Zásady ochrany osobních údajů

lis, 18 2023

Úvod

DentCompany (dále také jako "my") si váží vašeho práva na ochranu osobních údajů a klade velký důraz na ochranu informací, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb. Tento dokument obsahuje detailní informace o tom, jak společnost zpracovává osobní údaje, jakým způsobem je chrání a jaké máte možnosti v souvislosti s vašimi osobními daty. Je nezbytné, aby každý uživatel naší webové stránky dentcompany.cz, rozuměl tomu, jakým způsobem jsou data zpracovávána a jak je možné spravovat svoje soukromí. V textu, který následuje, vám poskytneme komplexní informace o všech aspektech zpracování vašich osobních údajů s cílem zajištění transparentní a férové komunikace.

Zásady zpracování osobních údajů

V souladu s platnými právními předpisy, konkrétně Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), zpracováváme vaše osobní údaje transparentně a spravedlivě. Zavazujeme se chránit soukromí našich klientů a uživatelů našich elektronických služeb a zabránit neautorizovanému přístupu k datům, které nám byly svěřeny. Osobní údaje jsou zpracovány pouze pro stanovené, výslovné a oprávněné účely a nebudou zpracovávány způsobem, který by byl s těmito účely neslučitelný.

Seznam zpracovávaných osobních údajů

Náš web může shromažďovat různé druhy osobních údajů, které mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresa bydliště, IP adresa a další informace související s používáním našich služeb. Tyto informace můžeme získat přímo od vás prostřednictvím kontaktních formulářů na našem webu, emailem, telefonicky nebo osobně při návštěvě našich zařízení nebo akcí, které organizujeme. Jelikož respektujeme váš soukromý život, usilujeme o to, abychom zpracovávali minimum osobních údajů nezbytných pro poskytování a zlepšování našich služeb.

Používání osobních údajů

Cílem zpracování osobních údajů na našem webu je poskytnutí kvalitních služeb a informací, zlepšení naší nabídky a zajištění správného fungování webových stránek. Osobní údaje mohou být využity také pro komunikační účely, včetně, ale neomezeně na, odesílání newsletterů, informací o akcích a novinkách, nebo pro základní administrativní účely a pro zajištění bezpečnosti našich služeb. Prioritou pro nás je zabezpečení vašich údajů před zneužitím, ztrátou nebo poškozením.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte řadu práv, která můžete uplatnit kdykoliv. Máte právo požadovat přístup k vaším osobním údajům, opravu chybných nebo zastaralých informací, vymazání osobních údajů, nebo omezení jejich zpracování. Máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů a právo na přenositelnost údajů. Chceme zajistit, že o vašich právech a o tom, jak je můžete uplatnit, jste řádně informováni a že jejich uplatnění je pro vás co nejjednodušší.

Kontakt na vlastníka webu

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nároků souvisejících s ochranou osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na majitele webu, pana Jaroslava Novotného, na adrese: Komenského 320, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, nebo prostřednictvím emailu na adrese [email protected].