Ochrana osobních údajů

lis, 18 2023

Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

V rámci našeho portálu DentCompany - Odborníci na stomatologii klade na první místo ochranu soukromí a bezpečnost osobních údajů našich uživatelů. Jsme si vědomi důležitosti ochrany osobních údajů a přistupujeme k nim s maximální možnou pečí. Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením GDPR a dalšími předpisy. Důležité je, aby uživatelé měli jasný přehled o tom, které údaje shromažďujeme, jak jsou používány, komu mohou být předány a jaké mají možnosti kontroly nad svými údaji. Naše společnost přijímá všechna potřebná technická a organizační opatření ke zpracování osobních údajů tak, aby bylo zajištěno jejich bezpečné zpracování. Toto prohlášení poskytuje podrobné informace o zásadách ochrany a zpracování osobních údajů v rámci fungování webu dentcompany.cz.

Práva subjektů údajů

Podle nařízení GDPR má každá fyzická osoba rozsáhlou řadu práv ohledně svých osobních údajů. Ty zahrnují právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, právo na opravu nesprávných dat, právo na výmaz či právo na omezení zpracování. Osoba má také právo nesouhlasit s určitými způsoby zpracování a právo na přenositelnost údajů. K zajištění všech těchto práv jsme zřídili interní mechanismy a postupy, které nám umožňují efektivně a transparentně reagovat na požadavky subjektů údajů. Pro podání žádosti nebo získání dalších informací mohou subjekty údajů kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese [email protected].

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za různých okolností a pro různé účely, vždy však v mezích zákona a s právními důvody. Zpracování je prováděno například při registraci uživatelů, poskytování služeb, realizaci objednávek, komunikaci s klienty a marketingových aktivitách. Ke zpracování může dojít také kvůli zákonným povinnostem nebo v případech, kdy je to nezbytné pro ochranu zájmů subjektů údajů nebo třetích stran. Vždy pracujeme s daty transparentně a poskytujeme uživatelům možnost správy a kontroly jejich osobních údajů.

Kontaktní informace majitele webu:

  • Jméno: Jaroslav Novotný
  • Adresa: Komenského 320, 500 02 Hradec Králové, Česká republika
  • Email: [email protected]